ALİ AZAZİ KİŞİSEL WEB SİTESİ

Anasayfa      Sorular ve Cevaplar Çalışmalarım


Soru Kayıt Formu
 
Adınız ve Soyadınız (*):
Telefon No:
e-mail (*):

Sorunuz (*):
Sorum cevaplandıktan sonra ismimle birlikte yayımlansın
 
(*) Doldurulması zorunlu alanları ifade eder. Sorularınızın doğru ve hızlı bir şekilde cevaplanabilmesi için e-mail adresinizi doğru girmenizi rica ederiz.Sorular ve Cevaplar
 
<<< Önceki  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Sonraki >>>  
 
Hangi peygamberlerin geçmişte sevgi ve barışla ilgili yaşanmış olayları vardır?
 
Sorunuz : Sitemizin "Çalışmalarım" bölümündeki "Soruların Cevapları" belgesinin otuzyedinci sayfasında cevaplandırılmıştır.

haram aylar kaç tanedir?
 
Sorunuz : Sitemizin "Çalışmalarım" bölümündeki "Soruların Cevapları" belgesinin otuzyedinci sayfasında cevaplandırılmıştır.

Soran: Erva Karataş

kayıtsız ne demektir?
 
Kayıtsız kelimesinin anlamı: Bağlanma, sınırlanma, belirtme, umursanma, şartlanma gibi bağlayıcı şeyler olmadığı anlamı taşır. Mesela : ( Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ) değerli ata sözünün misalidir. İkinci sorunuz Semavi kelimesinin anlamı da : Gök, yüce, ulu, azamet, Tanrıdan olan, Tanrı işi ve İlahi kutsal sözcükler Semavi azametten kaynaklandığı bir mana taşır, Bilgilerinize saygılarımla sunmakla beraber sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim ve değerli sorularınızın devamını beklerim .

Büyümek ve gelişmek icin neye ihtiyaç duyarız?
 
Kanaatime göre : Büyümek ve gelişmek için ilk olarak İlahi yardıma ve çalışmak vasıtasıyla helal maddiyata ihtiyaç duyarız.. Sitemizle ilgilendiğinizi şükranla karşılar, anlamlı sorularınızın devamını saygı ile beklerim .

Soran: Osman Şahin

Babam ilk önce minibüs söförlügü yapıyordu. Sonra kaza yaptı kaza yaptıktan sonra dedemin bir marketi vardı oraya calısmaya gecti biz dedemlerle aynı evde kalıyoruz ve aynı zamanda dedemin tarlaları var o tarlalarda beraber ciftcilik yapıyorduk o ciftciligin kazancıyla ev yaptık simdi benim sordugum soru su: babamın kardesleri var yani halalarım onların bu yaptıgımız evde hakları varmı hocam ?
 
Sayın Osman şahin : İlkönce sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür etmekle sözlerime başlarken, bu önemli sorunuzu şahsıma gönderme lütfunda bulunmanız cidden beni duygulandırdı. Sebebine gelince, doğru sözlü, temiz ruhlu, iyilik sever bir şahsiyete sahip olduğunuzu göstermekle beraber, hakikat peşinde araştırıcı bir meziyete yönelmiş olduğunuzu ifade ederim . Durumunuzu pek bilmediğim halde, ifade ettiğiniz gibi, eğer muhterem babanızla beraber kardeşleri çalışmışlar ise bu evin yapısında uğraşmış ve ter dökmüşlerse, ortak bir hakka sahip oldukları ifade etmek isterim. Yok eğer bu evin yapısında, maddi ve manevi katkıları olmamışsa ve çalışmamışlarsa yalnız ev konusunda bir hak iddiasında olmamaları gerekir. Yüce Allah herkese ölüm fermanı kılmış olduğu gibi, hiç bir kimsenin kurtuluşu yoktur. Ölüm hak ve miras helaldir Evin inşaatı yapılmadan önce Zamanında düşünülmesi ve gerekli imzalar alınması icap ederdi, artık olan olmuştur netice değiştirilemez . Sonuç : Bu hususta fikrimi sorarsanız : değerli komşularınızdan (ehli vukuf) iyi insanlar araya girmeleri halinde hal çaresi yaparlarsa ne âlâ, yapmazlarsa : nefrete, çelişkiye, düşmanlığa sebep olacağı hareketler yapılmaması ve en iyi Bir şekilde çözmenizi, bendeniz yaşlı ve tecrübeli olan bir şahıs olarak tavsiye ederim . Nahoş hareketler zarardan başka bir şey getirmez . Zarar her iki tarafa iyi bir netice vermez . Saygılarımla belirtmek isterim ve her türlü sorularınızın devamını beklerim .

ibadetler yaradan ile ilişkiyi nasıl güçlendirir?
 
Sorunuz : Sitemizin "Çalışmalarım" bölümündeki "Soruların Cevapları" belgesinin "otuzsekizinci" sayfasında cevaplandırılmıştır.

Soran: goksel ulutatıs

Kuran-ı Kerim de Allah kelimesi en cok hangı surede ve kaç defa geçiyor?
 
Yüce Allah’ın 99 kutsal isimlerinin birincisi kutsal Allah ismi en çok kutsal Bakara sûresinde mevcut olup sayıları da ( 282 ) dir. Bilgilerinize sunulur. Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür eder, anlamlı sorularınızın devamını beklerim .

Soran: koray başoğlu

Koray ne anlama gelmektedir?
 
Koray kelimesinin anlamı: Kamış, kargı gibi içi boş şeyler. Benim kanaatime göre, koruma gibi bir mana taşıdığı güzel bir isimdir. Bilgilerinize sunmakla beraber, sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür eder, anlamlı sorularınızın devamını beklerim.

Peygamber kelimesinin anlamı nedir? Kıssa kelimesinin anlamı nedir?
 
Kıssa, çoğul kısas. Öğüt verici ve öğretici öykü, fıkra, masal ve menkıbe. Kıssa anlatanlara "kıssa-han" yada "kıssa-gü" denir. Kur'ân-ı Kerimde daha çok peygamberlerin başından geçen olaylar için kullanılan kıssa terimi, zamanla olağan üstü durumları anlatan yazı ve menkıbe anlamını da kazanmıştır. Hemen bütün İslam ülkelerinde kıssa söylenmiş ve yazılmıştır. En yaygın örnekler peygamberlerle ilgili kıssaları anlatan kitaplardır. Kısas-ı Enbiya adıyla anılan bu yapıtlar içinde Türk edebiyatında Ahmed Cevdet paşanın kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa (1874-89,6 kitap) adlı kitabı önemli bir yer tutar.Din büyükleri ve tasavvuf ulularının kıssaları da şairler ve halk tarafından ilgiyle okunup anlatılmıştır. Menakıbnamelerde çok rastlanan ve ayrıntılara yer verilmeden anlatılan bu tür kıssalarda epiklirik bir söyleyiş egemendir. Ayrıca bir çok dinsel yapıtta de küçük bölümler halinde kıssalara yer verilmiştir. Kıssalar,divan edebiyatında daha çok mesnevi türünde kaleme alınmıştır. Düzyazı biçiminde yazılan kıssalarda dil oldukça yalındır. Kıssaların öğüt verici ve öğretici niteliği halk arasında "kıssadan hisse" sözünün yayılmasına neden olmuştur. Peygamber kelimesinin anlamı nedir? Diğer kutsal sorunuza gelince, daha önce sorulmuş ve sitemizin ana sayfasındaki sorular ve cevaplar bölümünün ikinci sayfada peygamberin ve Resûlün anlamı özet olarak izah edilmiş olduğu bilgilerinize sunmakla beraber, araştırıcı olmanızı takdirle karşılıyorum ve anlamlı sorularınızın devamını beklerim .

Soran: zehra kayapınar

Nebi ve Resul'un gerçek anlamıyla ne demektir? Lütfen doğru bilgi veriniz.
 
Nebi ve Resûlün anlamı çok kutsal ve değerli sorunuz için teşekkür ederim. Bu kıymetli sorunuz daha önce sorulmuş olup, sitemizin sorular ve cevaplar bölümünün birinci ikinci sayfasında ve devamla başka sayfalarda da cevaplanmıştır. Bununla ilgili cevap daha detaylı bir şekilde, çalışmalarım bölümünde “soruların cevapları” belgesinin on dördüncü sayfasında , kutsal Kur’ân-ı kerimden , çok önemli örneklerle izah edilmiş olduğu, eğer ana sayfadaki çalışmalarım bölümündeki sorular ve cevaplar ile soruların cevaplarının tümünü inceleme lütfunda bulunursanız, çok ilginç soru ve cevapların var olduğu göreceksiniz, Belki de daha başka sorular fikrinize gelebilir düşüncesiyle, bilgilerinize sunulur. Sitemizle ilgilenmeniz ve araştırmacı olmanızı, takdirle karşıladığımı saygılarımla ifade eder, diğer anlamlı sorularınızın devamını beklerim.

 
<<< Önceki  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Sonraki >>>  

Anasayfa      Sorular ve Cevaplar Çalışmalarım