ALİ AZAZİ KİŞİSEL WEB SİTESİ

Anasayfa      Sorular ve Cevaplar Çalışmalarım


Soru Kayıt Formu
 
Adınız ve Soyadınız (*):
Telefon No:
e-mail (*):

Sorunuz (*):
Sorum cevaplandıktan sonra ismimle birlikte yayımlansın
 
(*) Doldurulması zorunlu alanları ifade eder. Sorularınızın doğru ve hızlı bir şekilde cevaplanabilmesi için e-mail adresinizi doğru girmenizi rica ederiz.Sorular ve Cevaplar
 
<<< Önceki  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Sonraki >>>  
 
Soran: taner yeni

Nebi kelimesinin anlamı nedir?
 
Sayın Taner Yeni : Nebi kelimesinin anlamı değerli sorunuza cevap : Nebi kelimesi Arapça bir sözcüktür. Türkçe de anlamı peygamberdir . Resul ( Elçi ) , Nebi ( Peygamber ) kelimelerinin anlamı daha önce sorulmuş olup, sitemizin “Sorular ve cevaplar” bölümünde, ikinci sayfada cevaplanmıştır. Bilgilerinize saygı ile sunulur . Sitemizle ilgilendiğiniz ve sorma lütfunda bunduğunuz anlamlı sorunuz için teşekkür eder, sorularınızın devamını beklerim.

Eda isminin kelime anlamı nedir?
 
Eda ismi: Türkçe ve Arapçada kullanılan değerli , nazik ve güzel bir isimdir. Anlamı ise : Davranış, tavır, Naz, işve, ödeme, yapma, kılma, yerine getirme, Üslup, tarz, soğuk davranış ve kurum gibi sözcükler, çeşitli cümlelerde kullanılan tatlı bir isimdir. Ayrıca Arapça harflerinde bazı özelliklere sahip olduğu gibi, ebced değerinde çok kutsal bir sayıya rastlar. İstediğiniz taktirde, tekrar soruma lütfunda bulunursanız, bunları da izah edebilirim . Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür eder, anlamlı ve değerli sorularınızın devamını beklerim .

Allah neden vahi göndermiştir?
 
Değerli Sorunuzun cevabı : Daha önce sorulmuş olup Anasayfamız da "Çalışmalarım" bölümündeki "Soruların Cevapları" belgesinin "yirmi birinci" sayfasında ve vahyin anlamı da otuz birinci sayfada özet olarak izah edilmiştir. Bilgilerinize sunmakla beraber, Sitemizle ilgilendiğiniz için ayrıca teşekkür eder, önemli ve anlamlı sorularınızın devamını beklerim.

Bin sayfalık bir kitap vardır.Bu kitabın her sayfasında bir cümle vardır.Birinci sayfadaki cümle:bu ifade yalnızca bir tane yanlış ifade vardır.ikinci sayfadaki cümle:Bu kitapta yalnızca iki yanlış ifade vadır.Üçüncü sayfadaki cümle:Bu kitapta yalnızca üç tane yanlış ifade vardır.Birinci sayfadaki cümle:Bu kitapta yalnızca bin tane yanlış ifade vardır.Bu kitapta doğru olan bir ya da daha fazla ifade var mıdır?Varsa hangi sayfalardaki ifadeler doğrudur?
 
Bu nazik ve güzel sorunuz için teşekkür etmekle başlıyorum. Ancak bu değerli sorunuz benim konumun dışındadır. Din?le ilgili, kutsal kitaplarla ilgili, hesaplarla ilgili veya geçmiş kutsal peygamberlerin ve elçilerin müjdeledikleri, Hz. Bab Seyyid Ali Muhammed ile Hz. Bahaullah Hüseyin Ali teşrifleriyle ilgili tarihleri ve getirmiş oldukları diğer bazı kutsal eserleri ve prensipleri doğrultusunda ve bu kutsal zuhurların devresinde, bütün insanların refahını ve saadetini sağlayan ve vad edilen son buluşların bu kutsal zuhurların zamanında gerçekleşmiş olduğu bilinen bir hakikattir. Aynı zamanda, beşeri neslini azaltacak veya yok edebilecek harplerden uzaklaşarak insanların yararına hizmet edecek prensiplerle teşrif eden bu kutsal zuhurların bir anda teşrif edecekleri hususunda bazı bilgilerim var olduğu ve bu kutsal iki zuhuru teşrifleriyle ilgili geçmiş kutsal kitapların müjdeledikleri bazı şifrelerini bulmakla uğraştığımı saygılarımla ifade etmek isterim. Bilmece ve bulmacalar iyi sorulardır, Zekâyı arttırır fikri geliştirir. Ancak bunlarla uğraşmak benim zamanım müsait olmadığından, sormuş olduğunuz değerli konuya cevap bulamadığımı, bilgilerinize sunarım. Eğer cevabı biliyorsanız veya her hangi bir yerden aldıysanız bizim sitemize yakın bir zamanda gönderme lütfunda bulunduğunuz takdirde memnuniyetle karşılanacaktır. Ruhun ve bedenin yararı için, tüm insanlar arasında, Din, millet, mezhep, kabile sınıf,vatan, kent, renk, cins, küçük, büyük, kadın erkek arasında fark gözetmeksizin, sevgiyi, muhabbeti getiren, düşmanlığı, kini, nefreti bertaraf etmeyi öğreten, dünya bir vatan ve sakinleri tüm insanlar kardeş olarak beraberce yaşadıkları, yüce Allahın bize armağan ve ihsan ettiği bu güzel dünyamızda, bu hoş toprakta dürüstlükle yaşamayı emreden ve insanların mutluluğu için çalışmak, bütün din ve dünya liderlerine Hz. Bahaullah tarafından hitap edilmiş olduğu ve götürdüğü yasa ve kurallarla davranmamızı gerektiren ve emirleri doğrultusunda hareket edilmesi gereken tüm insanların görevidir buyurmaktadır. Yine sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür eder yararlı bilgilerle ilgili olan anlamlı sorularınızın devamını beklerim.

Soran: büşra küçükdağdibi

Büşra kelimesinin anlamı nedir?
 
Büşra kelimesi, Arapça bir kelimedir, Türkçesi müjde anlamını taşıdığı gibi, çeşitli cümlelerde kullanılan çok değerli anlamlar taşır. Bunların bazı örnekleri, bilgilerinize sunmaya çalışacağımı saygılarımla ifade etmek isterim . Çeşitli sözcüklerle dile getirilen Büşra kelimelerinin anlamı: Hz. İsa-nın kutsal kitabi İncil kelimesi ( Beşaret ) müjdeci, sevinmek, birine bir şeyi müjdeleyerek sevindirmek, birini güler yüzle karşılamak, bir içe önem vermek,kendi eliyle o işi görmek, sevinme, ferahlanmak, sevindirmek, müjdelemek, sevinçli haber vermek, Dine veya iyi şeye davet etmek, hayırlı işlerde âhirette sevap vaat etmek, sevinmek, şad olmak, birbirlerini müjdelemek, güzellik, cemal, müjde, müjdeciye verilen bağış,yüzün gülmesi, güler yüzlülükle mülakat, müjde müjdecilik, dine davet etmek, yağmuru müjdeleğen rüzgarlar ve bulutlar ve bunlara benzer güzel davranışların örnekleri, Kur'ân-ı Kerimde var olduğu kutsal ayetler mevcut olduğu, istediğiniz taktirde tekrar sorun onların örnekleri yazabilirim . Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkürler ve anlamlı sorularınızın devamını beklerim .

Soran: süleyman kıvrak

Nebi ve Resul kelimelerinin anlamları nelerdir?
 
Sayın Süleyman Kıvrak : Nebi ve Resûlün anlamı çok değerli sorma lütfunda bunduğunuz sorunuza cevap : Arapçada nebi kelimesinin Türkçesi Peygamber, Resul kelimesi ise Elçi anlamı taşır, Bu kutsal sorunuz, daha önce sorulmuş olup, sitemizin sorular ve cevaplar bölümünün ikinci sayfasında cevaplanmıştır. Bununla ilgili cevap daha detaylı bir şekilde, çalışmalarım bölümünde “soruların cevapları” belgesinin on dördüncü sayfasında , kutsal Kur’ân-ı kerimden , çok önemli örneklerle izah edilmiş olduğu bilgilerinize sunulur. Sitemizle ilgilenmeniz ve araştırmacı olmanız, takdirle karşıladığımı saygılarımla ifade eder, anlamlı sorularınızın devamını beklerim.

Soran: emel aslan

Hz. Fatima Hz. Hasanla Hüseyin'in annesi midir? ve Hz. Mehdi Hz. Hüseyin midir?
 
Sorunuz : Sitemizin "Çalışmalarım" bölümündeki "Soruların Cevapları" belgesinin otuzikinci sayfasında cevaplandırılmıştır.

Soran: emine

Neden kapanmalıyız? Hangi ayet yada surede geçiyor?
 
Sorunuz : Sitemizin "Çalışmalarım" bölümündeki "Soruların Cevapları" belgesinin otuzüçüncü sayfasında cevaplandırılmıştır.

Aleviler neden namaz kılmıyor?
 
Sorunuz : Sitemizin "Çalışmalarım" bölümündeki "Soruların Cevapları" belgesinin otuzüçüncü sayfasında cevaplandırılmıştır.

Soran: melis nas

melis ismi ne anlama geliyor?
 
Melis gayet güzel ince bir isimdir. Anlamı ise : Kayacak kadar gayet temiz, Düz ve yumuşak anlamı taşır. Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkürler, Daha anlamlı sorular sorma lütfunda bulunursanız memnuniyetle karşılanarak cevaplandırılacağını saygılarımla ifade etmek isterim .

 
<<< Önceki  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Sonraki >>>  

Anasayfa      Sorular ve Cevaplar Çalışmalarım