ALİ AZAZİ KİŞİSEL WEB SİTESİ

Anasayfa      Sorular ve Cevaplar Çalışmalarım


Soru Kayıt Formu
 
Adınız ve Soyadınız (*):
Telefon No:
e-mail (*):

Sorunuz (*):
Sorum cevaplandıktan sonra ismimle birlikte yayımlansın
 
(*) Doldurulması zorunlu alanları ifade eder. Sorularınızın doğru ve hızlı bir şekilde cevaplanabilmesi için e-mail adresinizi doğru girmenizi rica ederiz.Sorular ve Cevaplar
 
<<< Önceki  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Sonraki >>>  
 
Erkan kelimesinin anlamı nedir?
 
Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkürler. Erkan hakkındaki sorunuz, daha önce sorulmuş olup, "Çalışmalarım" bölümünün "soruların cevapları" belgesinin , dördüncü sayfasında cevaplandırılmıştır. Bilgilerinize sunulur ve her türlü sorularınızın devamını beklerim .

Hz. Bahaullah için peygamber veya nebi diyebilirmiyiz? Çünkü o bir resül yeni bir kitap yeni bir şeriat ve düzen getirdi emrini ilan etmeden önceki yıllarını peygamber olarak vasıflandırabilirmiyiz?
 
Hz. Bahaullah-ın kutsal risaleti Tahran'ın Seyahçal hapishanesinde iken 1853 miladi yılına rastlayan 1269 hicri yılında başlamamış olup, 36 mübarek yılları esnasında peygamber olarak diyemeyiz. Ancak yüksek şahsiyetli çok üstün ahlaka sahip dürüst, muhterem, doğru sözlü, herkes tarafından saygın olarak bilinen bir zat olduğu gibi, diğer insanlardan farklı davranış, hareketlerinde hikmetli sözünde çekingen, ancak sorulduğunda sakin bir şekilde cevap verirdi.

Hz. Bab'ın adamları 313 tür.Neden 312 yada 314 değil bunda bir hikmet olmalı bunun önemini söyleyebilirmisiniz?
 
Hz. Bab teşrif etmeden ( hicri yılı olarak 1260 yıl ) önce Hz. Muhammed ( s.a.v. ) ve ehli beytin hadislerinde ve bir şok yazarların kitaplarındaki söz edilen Hz. mehdi-nin adamları, ( Bedir ) savaşında Hz. Ali ile beraberindeki Allahın uğruna savaşan kimselerin sayısı ( 313 ) oldukları kadar olacakları, hadisi şeriflerde belirlemişlerdi. Ve bizim bilmediğimiz ilahi bir azametle sayıları takdir buyrulmuştur .

Soran: esra nuroğlu

Resul kelimesinin anlamı nedir?
 
Sayın : Esra Nuroğlu : Sitemize Resûl kelimesinin anlamı hakkında göndermiş lütfunda bulunduğunuz sorunuza cevap : Resûl kelimesi Yüce Allah'ın elçisidir, anlamı ise, Resûl önceki teşrif eden kutsal zuhurların doğruluğunu onaylayan, sonraki teşrif edecek elçiyi müjdeleğen, yeni bir kitabı ile, zamana uygun, yepyeni bir yasayla gelen, yeni kural, yeni şeriat yeni bir namaz, değişik bir ümmet, müjdeci, haberci, uyarıcı ve buna benzer eserlerle yüce Allah'ı temsil eden ve itaati vacip olan Kutsal zata resul denir . Yüce Allah yaratmış olduğu kullarını ruhani ve bedeni ( cismani ) mürebbisiz bırakmayarak Allah'ın elçileri istediği zaman sonsuzluğa dek göndereceğine dair yüceliğine ahd etmiştir. Resûl kelimesi 116 defa Resûlen 23 defa Resûlehü, Resûlühü, Resûlihi, 84 defa rusûlen, 10 defa rusûlühüm 12 defa ve rüsüli 4 defa ve daha değişik harflerle Kur'ân-ı Kerimde bir çok yerlerde değişik kutsal sûrelerde değişik mübarek âyetleriyle Hz. Muhammed-e ( s.a.v.) vahi yoluyla tekrarlanmış olduğu görülür. Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkürler, her türlü sorularınızın devamını beklerim. Sorular her zaman soru soran ve cevap veren için faydalıdır bilinen sorular cevaplanır bilinmeyen sorular araştırılır Saygılarımla ifade etmek isterim.

Ali İhsan ismi ne anlama geliyor?
 
Sorunuzun cevabı sitemizin "Çalışmalarım" bölümünün "Soruların Cevapları" belgesinin onuncu sayfasındadır.

peygamberin anlamı nedir?
 
Haberci, uyarıcı, müjdeci, Tanrı buyruklarını vahi yoluyla alarak insanlara ilettiği ve yorumladığı kabul edilen kişi, ilettiği vahilere hiçbir kişisel katkıda bulunmadığını öne sürmesiyle Tanrının gönderdiği haberle esinlenmiş olur. Aynı zamanda, bir önceki elçinin yasasıyla devam etmek, onu onaylamak, bulunduğu yerin kavmine veya kabilesine öğütler vererek peygamberlerde bulunması zorunlu ( vacip ) nitelikler doğruluk, güvenilirlik, emanet sahibi olmak günahtan arınmışlık gibi erdemlere sahip olan kimse peygamber ( Arapçada Nebi ) anlamı taşır. Saygılarımla ifade etmek isterim.

Soran: pelnsu gıcı

Mani nedir?
 
Mani kelimesi, Arapçada: geri bırakan, alıkoyan, engel olan. Aynı zamanda, duygu, düşünce ve hareketlerde görülen aşırı taşkınlık durumu.

Barış kelimesinin anlamı nedir?
 
İlkönce sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür eder, adınızın melek kelimesine yakın olduğu için kutsal bir isime sahip olduğunuz için sizleri kutlarım. Aynı zamanda tüm insanların, hasret çektikleri ve özledikleri barışın gerçekleşmesi sorunuz takdirle karşılanacak çok değerli ve güzel sorunuzun cevabı: Tüm dünya insanları hep bir arada iyi geçinme, huzur, refah ve sevgi ile yaşamak, küçük büyük, çocuk yaşlı, fakir zengin, kadın erkek ayırım ve fark gözetmeksizin, taassupların terki, kin, nefret, düşmanlık, bağnazlık gibi alışkanlıklardan uzak kalmak ve bertaraf etmek, vatan cins, renk, ırk, din, mezhep ayrılıkları, kavim, kent, şehir, kavim, kabile, aşiret ve buna benzer kelimelerin farklılıklar dile getirmemek, iyiliklere yönelmek, herkese karşı, halim, şefkatli ve sevgi beslemek, yüce Allah'ın varlığını tanımak ve kabullenmek, O kutsal zatın gönderdiği kutsal zuhurların zamanlarına göre sakıncalı şeylerden uzaklaşmak ve arınmak ve emrettikleri kurallara sarılmak, riâyet etmek ve uygulamaktır. Bu gibi erdemliklere barış denir. Bununla ilgili bazı İlahi sözlerden birkaç örnek vermek istiyorum.Şöyle ki : Hz. Muhammed ( s.a.v. ) hidayetli Kur'ân kitabının 2 inci sırasında bulunan kutsal Bakara sûresinin 208 inci mübarek ayetinde şöyle buyrulur . "Ey iman edenler : Hepiniz birlikte barışa girin, şeytanın adımlarını izlemeyin, çünkü o size apaçık düşmandır". Hz. Bahaullah şöyle buyurur. "Hepiniz bir denizin damlaları ve rengarenk bir kırın çiçeklerisiniz" . Başka bir yerde şöyle buyurur. "Hepiniz bir ağacın yaprakları ve bir dalın meyvelerisiniz". Ve başka bir yerde şöyle burur . "Sizlere zehir içirirlerse siz onlara bal içiriniz". Saygılarımla ifade eder her türlü sorularınızın devamını bekliyorum .

Soran: ibrahim halil çetinkaya

Peygamer nebi ve resul ne demektir?
 
Sayın İbrahim Halil Çetinkaya : Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkürler. Peygamber Nebi Ve Resûl ne demektir . güzel sorunuza cevap : Dördüncü kutsal zuhur olan Hz. İbrahim El'halil, Halil kelimesi Arapçada dost demek, yani Hz. İbrahim yüce Allah'ın dostu lakabını taşır . Bu kutsal isme sahip olduğunuz için sizleri tebrik ederim . Türkçe de Peygamber Arapça da Nebi kutsal kelimeleri ayni dır ve ayni anlam taşır . Peygamber bir önceki kutsal elçinin kutsal kitabıyla, yasasıyla, kurallarıyla, şeraitiyle devam eden ve hiçbir şeyi değiştirmeden insanlara rehberlik eden ve hidayete yönlendiren kimseye peygamber denir. Resûl ise, yepyeni bir kitap, yeni yasa yeni kural, yeni şeriat ve yeni bir ümmet ve bir önceki kutsal elçinin kurallarının istediğini devam ettiren ve istediğini değiştiren, yüce Allah'ın emirleriyle vahi edilen zata elçi ( Resûl ) denir .Elçilik ( Resullük ) ezelden ebede devam eder, Yüce İlah'ın azameti yaratmış kullarını, rûhen ve bedenen mürebbisiz bırakmayarak hidayetini istediği zaman kullarına göndermeyi lütuf eder .

Hz. İbrahim ile ilgili şifreler varmı?
 
Sorunuzun cevabı sitemizin "çalışmalarım" bölümünün "Soruların Cevapları" belgesinin onbirinci sayfasındadır.

 
<<< Önceki  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Sonraki >>>  

Anasayfa      Sorular ve Cevaplar Çalışmalarım