ALİ AZAZİ KİŞİSEL WEB SİTESİ

Anasayfa      Sorular ve Cevaplar Çalışmalarım


Soru Kayıt Formu
 
Adınız ve Soyadınız (*):
Telefon No:
e-mail (*):

Sorunuz (*):
Sorum cevaplandıktan sonra ismimle birlikte yayımlansın
 
(*) Doldurulması zorunlu alanları ifade eder. Sorularınızın doğru ve hızlı bir şekilde cevaplanabilmesi için e-mail adresinizi doğru girmenizi rica ederiz.Sorular ve Cevaplar
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Sonraki >>>  
 
Soran: Selda Azazi

Hz Mehdi, Hz. Hasan'ın mı yoksa Hz. Hüseyin'in mi soyundan geliyor?
 
Hz. Mehdi, Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatime ve eşi Hz. Ali'nin ikinci oğlu olan Hz. Hüseyin'in soyundandır.

İslam kelimesinin kelime anlamı nedir? Ayrıca müslüman kelimesinin kelime anlamı nedir? Aralarında nasıl bir fark vardır?
 
İslam'ın Manası Arapça Elmüncid sözlüğünde şöyle yazar: Amirin emrine kayıtsız ve itirazsız kabullenmek ve sakıncalı kıldığı şeylerden uzaklaşmaktır. Müslüman kelimesi ise her devrenin elçisine ve yasalarına uyan, emrine itaat eden, kurallarına tabi olan ve riâyet edenlere denir. Sorunuzun ayrıntılı cevabı "çalışmalarım" bölümündeki "Soruların cevapları" belgesinin altı,yedi,sekiz ve dokuzuncu sayfalarındadır.

Soran: Fuat Ekenel

Sabiun hangi surede ve hangi ayette geçmektedir ve hangi peygambere inanmaktadırlar? İnançları hangi şekildedir?
 
Sâbıûn ve Sabiiyn Kur'ân-ı Kerim'in Bakara sûresinin 62, Maide sûresinin 69 ve Hac sûresinin 17. kutsal âyetlerinde geçmektedir. Sabiiler Hz. Nuh'a inanmaktaydılar. Fakat sonradan saptılar ve gezegen ile yıldızlara tapmaya başladılar. Sorunuzun ayrıntılı cevabı "çalışmalarım" bölümündeki "Soruların cevapları" belgesinin birinci sayfasındadır.

Soran: Selda Azazi

Nebi ve peygamber kelimelerinin kelime anlamı nedir? Aralarında nasıl bir fark vardır peygamber ile resul aynı şey mi?
 
Nebi ile peygamber kelimelerinin anlamları aynıdır.Aralarında fark yoktur.Anlamları ise: Bir önceki elçinin kurallarını,yasalarını insanlara açıklayan ve uygulayan, Allah tarafından gönderilen bir zattır. Resûl kelimesi ise yüce Allah'ın elçisi demektir.Elçinin Kutsal kitabı, namazı, orucu, milleti ve ayrı bir şeriatı olur.Örneğin, Hz.Muhammed ilk üç yıl peygamber olarak daha sonra yirmi yıl resul olarak devam etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed için son peygamber mi diyor yoksa son resul mü? Peygamber ile resul arasında nasıl bir fark vardır?
 
Hz. Muhammed'in dünyamıza teşrifiyle peygamberlik devresi kapanmıştır.Ancak Kur'ân-ı kerim'in hiç bir âyetinde Hz. Muhammed-in son olduğu yazmamaktadır.Yalnız Ahzâb suresinin 40 ıncı kutsal ayetinde خاتم النبيين (Hatemun'nebiyyiyn) kutsal kelimeleriyle buyrulmuştur.Bazı yorumcular hâtem kelimesinin anlamını "son" olarak açıklamışlardır.Bu açıklamalar yanlış sayılmayıp, bu kelime çeşitli anlamlarla yorumlanabilir.

Kur'an-ı Kerim'de kapanma olayı var mı? Varsa nasıl geçiyor?
 
Kutsal Kur'ân-ı Kerim'de, Nebilik ( peygamberlik ) Resullük ( Elçilik ) döneminin kapandığına dair hiçbir âyet mevcut değildir. Yüce Allah katından, insanlara tayin edilen, peygamberlik veya Resullük birer bağıştır, birer ihsandır, birer lütuftur, birer rahmettir, O Rahman ve Rahim olan Zattan kesilme veya kapanma olayı, nasıl düşünülebilir. O zat yaratmış olduğu kullarından hiçbir zaman rahmetini esirgemez. Ve onları mürebbisiz bırakmaz Ârâf sûresinin 35 inci âyetinde : ( Ey âdem oğulları, size kendi içinizden elçiler gelip size âyetlerimi anlattıkları zaman korunup düzeltenlere korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.) Buyrulmuştur. Ancak Hz. Muhammed s.a.v. Hadisi şerifinde , Arapça yazısıyla şöyle buyrulur. ) ان لانبي بعدي ( Benden sonra peygamber yoktur buyurmuştur, Fakat benden sonra Resûl yoktur hiçbir yerde buyurmamıştır, Bu itibarla peygamberlik dönemi kapanmış olduğu sayılır . Yine de sonsuzluğa dek kapandığına dair buyurmamıştır. Allah'ın emriyle Hz. İsa'nın kutsal İncil kitabının sonundaki vahi bölümünün, sonlarında, 13 üncü âyeti : ( Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim ) kelimeleriyle Resullük ( Elçilik ) devresini kapatıp son bulduysa, Hz. Muhammed, s.a.v. İlahi bir emirle, peygamberlik ve elçilik devresini tekrar açma lütfunda bulunmuş ve insanlara hidayet yolunu göstermiştir, Eğer açılmış olan bu üstün hidayeti, kapatmış olsa bile Allah'ın emriyle tekrar açma yetkisine sahip bir elçiyle, açılabilir.Bu yetkiyi yüce Allah'ın elinden almasına veya mani olmasına kimsenin gücü yetmez . Eğer insanlar tarafından peygamberlik devesinin kapanmış veya son bulmuş olduğuna dair ısrar edilir veya düşünülürse, üstteki kutsal ayette belirlediği gibi elçilik ezelden nasıl başladığı gibi ebediyete kadar devam edeceğini buyurmaktadır. Bu nedenle önceki cevabımda peygamberlik dönemi kapanmıştır diye ifade ettim. Bu araştırma hevesi sende olduğu için seni kutlarım, ve sorularınızın devamını beklerim teşekkürler.

Hatemun kelimesinin bir çok anlamı var demişsiniz nasıl anlamları vardır? Acaba Hatemun Nebiyyiyn için kastedilen anlam nedir?
 
Sorunuzun ayrıntılı cevabı "çalışmalarım" bölümündeki "Soruların cevapları" belgesinin beşinci sayfasındadır.

Kur'an-ı Kerim'e göre ayın kutsallığı varmı ve Kur'an-ı Kerim'e göre aya çıkılacak mı yada çıkıldı mı bununla ilgili ayet varmı?
 
Sorunuzun ayrıntılı cevabı "çalışmalarım" bölümündeki "Soruların cevapları" belgesinin iki ve üçüncü sayfalarındadır.

hüseyin ismi ne anlama geliyor ve erkan ismi ne anlama geliyor
 
Sorunuzun ayrıntılı cevabı "çalışmalarım" bölümündeki "Soruların cevapları" belgesinin dördüncü sayfasındadır.

Arapçada islam kelimesinin manasının barış anlama geldiğini duydum doğrumudur? Lütfen cevap verirseniz memnun olurum saygılar.
 
Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. İslâm'ın manası hakkında gönderme lütfunda bulunduğunuz sorunuza cevap : İslam kelimesinin anlamı : İnsanların Ruhani ve bedeni terbiyeleri için Yüce Allah tarafından gönderilen, her Resul ( Elçi ) nin devresinde Allah'a teslimiyet olmak kayıtsız, şartsız, itirazsız kabullenmek gönderilen elçiye inanmak, kurallarına riayet etmek ve yasasını uygulamak , sakıncalı kıldığı şeylerden uzaklaşmak, herkese karşı halim, sevgi, barış , fedakarlık, iyilik, alçak gönüllülük, dürüstlük ve bu gibi erdemlere benzer hareketlere tabi olmak ve tatbik etmektir.(uygulamaktır) İslam'ın manasındaki geniş bilgi, sitemizin "çalışmalarım" bölümündeki "Soruların cevapları" belgesinin 6 , 7 , 8 ve 9 uncu sayfalarındadır. Saygılarımla ifade etmek isterim ve her türlü sorularınızın devamını beklerim.

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Sonraki >>>  

Anasayfa      Sorular ve Cevaplar Çalışmalarım